Telefon: 774 023 949
Email: kontakt@tillerova.cz

Mgr. Markéta Tillerová
advokátka, Čelákovice

O mně

Advokacii se věnuji od roku 2005, předtím jsem působila v Českém Telecomu, a.s., Fondu národního majetku, v pojišťovně Allianz, a tři roky jsem byla advokátní koncipientkou malé advokátní kanceláře, která určila mé další profesní zaměření na běžné problémy lidí kolem mě.

V minulosti jsem psala řadu článků pro celostátní periodika (např. Kurs praktického práva uveřejněný v Lidových novinách v roce 2002) a i dnes ještě občas s některými novináři spolupracuji.

Lektorská činnost

  • Pro Rodinné centrum Routa, o.s., Čelákovice, a pro Centrum pěstounských rodin, o.s., Hradec Králové, pravidelně několikrát ročně školím pěstouny v právní problematice týkající se náhradní rodinné péče, ale i exekucí, dědického práva, finanční gramotnosti a podobně.

  • Od roku 2013 školím v oblasti pracovního práva účastníky projektu Inspirace a impulzy, které pořádá Občanská inspirace o.s.

  • V letech 2012 – 2014 jsem školila v oblasti práva pro drobné podnikatele účastnice projektu Podnikatelky Polabí http://www.podnikatelky-polabi.cz/ pořádaného Rodinným centrem Routa, o.s. Čelákovice

  • V letech 2012 – 2014 jsem školila v oblasti pracovního práva a práva pro podnikatele účastnice projektu Ženy umí podnikat pořadaného Mateřským centrem Matýsek, o.s. v Brandýse nad Labem http://zenyumipodnikat.webnode.cz/