Telefon: 774 023 949
Email: kontakt@tillerova.cz

Mgr. Markéta Tillerová
advokátka, Čelákovice

Ceny

Odměna advokátky

Odměna advokátky (cena) se sjednává vždy individuálně podle

  • náročnosti požadovaných právních služeb,
  • hodnoty věci, o kterou se jedná,
  • i sociálních poměrů klienta.

 

Způsoby dohody:

Odměna se sjednává některým z následujících způsobů (nebo jejich kombinací):

Pevná částka

Zpravidla jde o odměnu za jednorázové poskytnutí právní pomoci. Typickým příkladem je sepsání dokumentů (např. vyhotovení kupní smlouvy na nemovitost, vyhotovení podkladů k tzv. smluvenému rozvodu) nebo jednorázová právní porada (např. informace o podmínkách podnikání, informace o náležitosti závěti).

Hodinová odměna

Obvyklá hodinová odměna činí 800 až 1.600 Kč. Klient je vždy předem seznámen s odhadem celkové časové náročnosti poskytované právní pomoci a v případě, že v průběhu poskytování právní pomoci dojde k navýšení o více než 10 %, je o tom klient advokátkou vyrozuměn; v případě vhodnosti lze ujednat i jiný způsob odměňování.

Paušální odměna

Je výhodná pro klienty, kteří potřebují právní servis ve větším rozsahu a v dlouhodobějším časovém horizontu. Sjednaný paušál pak v takovém případě pokrývá kompletní odměnu advokátky bez ohledu na množství a rozsah poskytovaných služeb.

Podle výsledku

Ve výjimečných případech může být odměna advokátky sjednána v závislosti na výsledku soudního sporu. Ke sjednání tohoto typu odměny musí být vážné důvody vyplývající zejména ze sociální situace klienta.

Dle advokátního tarifu

Pokud se klient s advokátkou nedohodnou některým z uvedených způsobů, řídí se odměna vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).