Telefon: 774 023 949
Email: kontakt@tillerova.cz

Mgr. Markéta Tillerová
advokátka, Čelákovice

Vypořádání SJM

Rozvedli jste se a potřebujete vypořádat společné jmění manželů?

1. Na úvodní schůzce zjistím, jaké jsou vaše představy o vypořádání, jaké jsou možnosti dohody (a jaká bude případně moje role ve vyjednávání dohody), nastíním vám, jaká je zákonná úprava vypořádání společného jmění manželů, převezmu od vás podklady a případně vás požádám o jejich doplnění, a dohodneme se odměně za mou práci.

2. Po zaplacení zálohy a doplnění všech podkladů buď zahájíme jednání o dohodě o vypořádání společného jmění manželů nebo sepíši žalobu o vypořádání společného jmění manželů.

3. Další vývoj je závislý na tom, zda-li se podaří uzavřít dohodu (pak buď dohodu já sama sepíši nebo posoudím návrh protistrany), nebo zda-li půjde o soudní řešení (pak vás v soudním řízení budu za předem dohodnutou odměnu zastupovat).